nanaheader 

Setiap tahun, “Sarikei Pineapple Fest” atau dikenali sebagai "Pesta Nanas akan dianjurkan oleh Pejabat Residen Bahagian Sarikei dengan kerjasama agensi dan jabatan di Bahagian Sarikei. Sebagai “Food Basket of Sarawak’ diharap melalui pesta ini akan dapat mempromosikan dan seterusnya mengangkat Sarikei sebagai Pusat Agropolis wilayah zon tengah dan destinasi pelancongan Agro Tourism Negeri Sarawak.

AKTIVITI:

  1. Pameran pembangunan, ekspo pertanian dan jualan produk berkaitan bidang pertanian serta peralatan / mesin pertanian berteknologi tinggi ;

  2. Pameran pertanian dan jualan berteraskan buah-buahan, makanan dan lain-lain produk / hasil pertanian ;

  3. Demonstrasi masakan makanan dan/atau kuih- muih berasaskan nanas ;

  4. Pelbagai bentuk hiburan / persembahan kebudayaan, permainan dan sukan tradisional sebagai acara sampingan ;

  5. Sarikei sebagai Pusat Agropolis Wilayah / Zon Tengah Negeri Sarawak.

nanas

OBJEKTIF PENGANJURAN:

  1. Mewujudkan suasana harmoni, menggalakkan kerjasama dan mengeratkan hubungan mesra di kalangan masyarakat berbilang kaum menerusi penglibatan bersama dalam aktiviti ekonomi, sosial, kebudayaan dan sukan.

  2. Menyokong dan mendokong konsep “pertanian adalah perniagaan”.

  3. Membuka ruang dan peluang kepada usahawan tani (Agriculture Players) untuk mempromosi dan menjual segala produk serta input pertanian.

  4. Menggalakkan interaksi dan pertukaran ilmu pengetahuan pertanian di kalangan para petani dan masyarakat amnya.

  5. Mempromosi Sarikei sebagai destinasi pelancongan